Buildresult: linus/sparc-allnoconfig/sparc64 built on Nov 24, 12:01

kisskb

Revisions | Branches | Compilers | Configs | Build Results | Build Failures |
Status: OK
Date/Time:Nov 24, 12:01
Duration:0:00:28.533450
Builder:blade4b
Revision: Merge tag 'selinux-pr-20211123' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/pcmoore/selinux (5d9f4cf36721aba199975a9be7863a3ff5cd4b59)
Target: linus/sparc-allnoconfig/sparc64
Branch: linus
Compiler: sparc64 (sparc64-linux-gcc.br_real (Buildroot 2016.11-git-00613-ge98b4dd) 5.4.0 / GNU ld (GNU Binutils) 2.26.1)
Config: allnoconfig (download)
Log: Download original

Possible warnings (2)

Full Log

© Michael Ellerman 2006-2018.