Buildresult: linux-next/64r1_defconfig/mips-gcc8 built on Nov 10, 20:41

kisskb

Revisions | Branches | Compilers | Configs | Build Results | Build Failures |
Status: OK
Date/Time:Nov 10, 20:41
Duration:0:01:27.007984
Builder:ka7
Revision: Add linux-next specific files for 20221110 (382d2f9e739bc6f151c718b38537ae522ff848cd)
Target: linux-next/64r1_defconfig/mips-gcc8
Branch: linux-next
Compiler: mips-gcc8 (mips-linux-gcc (GCC) 8.5.0 / GNU ld (GNU Binutils) 2.36.1)
Config: 64r1_defconfig (download)
Log: Download original

Possible warnings (3)

Full Log

© Michael Ellerman 2006-2018.