Buildresult: linus/sparc-defconfig/sparc64-gcc5 built on Jan 21, 14:55

kisskb

Revisions | Branches | Compilers | Configs | Build Results | Build Failures |
Status: OK
Date/Time:Jan 21, 14:55
Duration:0:00:51.898981
Builder:alpine1
Revision: Merge tag 'gpio-fixes-for-v6.2-rc5' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/brgl/linux (f883675bf6522b52cd75dc3de791680375961769)
Target: linus/sparc-defconfig/sparc64-gcc5
Branch: linus
Compiler: sparc64-gcc5 (sparc64-linux-gcc (GCC) 5.5.0 / GNU ld (GNU Binutils) 2.29.1.20170915)
Config: defconfig (download)
Log: Download original

Possible warnings (1)

Full Log

© Michael Ellerman 2006-2018.